İranlı Meşhur Nestalıik Hattatları


 • Şah Mahmud Nişaburi (Ö. 972/1564)
  Şah Mahmud Nişaburi (Ö. 972/1564) Zerrin Kalem lakaplı Şah Mahmud Nişaburludur. Nesta'lik yazıyı Abdi-i Nişaburi ve Ali Meşhedi'den meşketti. Gençlik yıllarından başlayarak uzun süre 1.Şah ...
 • Mir Ali Tebrizi (Ö. 850/1446)
  Mir Ali Tebrizi (Ö. 850/1446)Hacı Mir Ali Tebrizi, Sultan Ali Tebrizi ve Hace Emir Ali Sultan adlarıyla da bilinmektedir. Timur ve Şah­ruh devri sanatkarlarındandır. Babası Timur devri ile­ri gelenlerinden ...
 • Muhammed Handan
  Muhammed HandanHorasan'ın meşhur nesta'lik hattatlarından, All el-­Meşhedi'nin talebesi ve en iyi temsilcisidir. Nes­ta'likteki kudreti ve üslubunun akıcılığı yayınladığımız kıtalarında ...
 • Muhammed Nur
  Muhammed NurAli el-Meşhedi'nin talebesi, Hiiseyin Baykara'nın ve­ziri Ali Şir Nevai idaresindeki katiplerdendir. Herat­lı iken Buhara'ya göç etmiş, orada vefat etmiştir. Bil­hassa kitabet-i hafide ...
 • Sultan Ali el-Meşhedi (Ö. 926/1520)
  Sultan Ali el-Meşhedi (Ö. 926/1520)841 (1437) yılında Meşhed'de doğdu. Sultan Ali yedi yaşında babası vefat edince annesinin himaye ve terbiye­siyle büyüdü. Medrese tahsili esnasında hat sanatına ...
 • Azhar-ı Tebrizi
  Azhar-ı TebriziNesta'lik yazının üçüncü büyük üstadı kabul edilen Azhar-ı Tebrizi, Mirza Ca'fer'in talebesidir. Her ne kadar nesta'lik hattatı olarak bilinirse de, diğer yazıları da güzel ...
 • Mirza Ca'fer-i Tebrizi
  Mirza Ca'fer-i TebriziNesta'lik hattının ikinci büyük üstadı olarak kabul edilmiş, Kıbletü'1-küttab, Kemalüddin diye isimlen­dirilmiştir. Hocası Ali Tebrizi'nin oğlu Mirza Abdul­lah'tır. ...