İslam Tarihi


 • Dînî İbadetler ve Adâb
  Dînî İbadetler ve Âdâb: Her ne kadar birtakım tahrîfler vücûda gelmişse de İslâm'da ve diğer semâvî dînlerde en temel inanç tevhîddir. İslâm'da insanı tevhîde ve Allah'a mutlak itaâte ...
 • Bayram Namazları:
  Bayram Namazları: Müslümanların iki büyük bayramı olan Ramazan [ Fıtr ] ve Kurban [ Edha ] bayramlarında kılınan namazlar Cuma namazıyla aynı şartlara sahiptirler. Bayram namazlarından Fâtiha ...
 • Cuma Namazı:
  Cuma Namazı: Kur'ân'da Cuma adıyla isimlendirilen bir sûrede Müslümanlar Cuma namazına katılmak ve alışverişi bırakmakla görevlendirilmişlerdir. Cuma namazı öğle namazının yerine geçen ...
 • Cemaât Namazı:
  Cemaât Namazı: Günlük namazları cemaâtle edâ etmek müstehap, şartların oluşması durumunda Cuma ve bayram namazlarını cemaâtle kılmak farzdır. Fakat “istiskâ” namazı dışında nâfile ...
 • Kıble:
  Kıble: Kıble, fıkhî açıdan namaz kılan kişinin yöneldiği yöndür (bkz: İbn Rüşd, I, 111–3; Muhakkik Hıllî, I, 65–8). Bunun yanı sıra ibâdetle ilgili olan veya olmayan kurban gibi ...
 • Namaz:
  Namaz: İslâm dîninde, mükellef olan her insanın yerine getirmesi gereken ilk ve en önemli ibadet namazdır. Günde beş vakit olan namaz, Müslüman bireye îmân ve akîdesini hatırlatır ve insanın ...
 • Dînî İbadetler ve Âdâb:
  Dînî İbadetler ve Âdâb:Her ne kadar birtakım tahrîfler vücûda gelmişse de İslâm'da ve diğer semâvî dînlerde en temel inanç tevhîddir. İslâm'da insanı tevhîde ve Allah'a mutlak itaâte ...
 • II. İslamın Temel Öğretileri
  II. İSLÂM'IN TEMEL ÖĞRETİLERİ:       İnanç İlkeleri: Tevhîde, nübüvvete ve meâda inanmak, İslâm dîninin temelini teşkil etmektedir. Öyle ki bu dîne ait şifâhî ...
 • İlk Halîfeler
  İlk Halîfeler:   Hz. Peygamber'in (s) vefâtına yakın dönemde dağınık Arap tâifeleri bir araya gelmiş, tek bir hükümete bağlanmışlardı. Bu hükümet, Hz. Peygamber'in (s) vefâtından ...
 • Hicretten Vefâta:
  Hicretten Vefâta:      Hicret adı verilen Mekke'den ayrılış Hz. Peygamber'in (s) hayatının ve İslâm tarihinin dönüm noktasıdır. Zirâ bu olaydan sonra Hz. Peygamber ...
 • Peygamberlikten Hicrete:
  Peygamberlikten Hicrete: Hz. Muhammed'in (s) peygamber oluşunun ilk belirtisinin 40 yaşlarında gördüğü sâdık rüyalar olduğu nakledilmiştir (bkz: İbn İshâk, 120). Fakat sîyerde peygamberlik ...
 • Doğumundan Peygamberliğe
  Doğumundan Peygamberliğe: Çok sayıdaki rivâyete göre Hz. Muhammed (s), Rebîü'l-Evvel ayının 17'sinde, Fil Yılı'nda [ âmm'ül-fil ] (570) veya bir rivâyete göre ise aynı ayın 12'sinde dünyaya ...
 • İslamın Zuhuru
  I. İSLÂM'IN ZUHÛRU:   İslâm Peygamberi'nin (s) Hayatı: Hz. Muhammed'in (s) hayatı sadr-ı İslâm'dan itibaren Müslümanların ilgi odağı olmuştur. Fakat bu ilgiye rağmen, mevcût çok ...
 • İslam
  İSLÂM       İslâm, yaklaşık 610 yılında Hz. Muhammed (s) tarafından Mekke'de tebliğ edilen ve göz alıcı bir ilerleme ile yarım yüzyıldan az bir süre zarfında ...