Sanat

 • İranlı Sanatçılar Sergisi 04-11 Şubat 2015'te Ankara'da
 • 33. Uluslararası Fecr Film Festivali Katılım Çağrısı
  33. Uluslararası Fecr Film Festivali Katılım Çağrısı 25 Nisan- 02 Mayıs 2015-TAHRAN   Yüksek kaliteli, yeni içerikli ve değerli sinema eserleriyle tanışmak ve dünya sinemacılarının ...
 • Fecr film Festivali, İran'ın en büyük sanatsal olayı
  Amerikalı eski senatör Mike Gravel "Hollywoodizm ve Sinema" konferansında yaptığı konuşmada, Hollywood anlayışı ve ekolunun beşeri toplumu tehdit ettiğini, buna karşı mücadele edilmesi gerektiğini, ...
 • Ankara'da İran Filmleri Haftası Düzenleniyor
 • İran sanat musikisinin dehası: Ebul Hasan Saba
  Üstat Ebul Hasan Saba İran musikisi alnında araştırmaları, çeşitli İran sazlarını çalması, besteleri ve yetiştirdiği sanatçılarla adını İran müzik tarihine altın harflerle yazdırmış ...
 • İRAN MUSİKİSİ ÜZERİNE
  Musiki, uçsuz bucaksız İran ülkesinin, kökleri geçmiş yüzyıllara uzanan millî ve kültürel kimliğinin ayrılmaz bir parçasıdır. Bir takım kabartmaların, heykellerin ve hatta milattan önce ...
 • İran'da El Sanatları
  İRAN'DA EL SANATLARI1) Dokumacılık: Köylerdeki dokuma sanatına ülkenin en ücra köşelerinde dahi rastlanır ve bunun en büyük sebebi de, dokumacılıkta kullanılan ham madde ve gereçlerin kolaylıkla ...
 • Siyonistleri Kızdıran Film
  Siyonistleri Kızdıran Film   Film, baştan sona Kuzey Lübnan’da gerçekleşen savaşı konu ediniyor. İsraillilerin özel bir hassasiyete sahip oldukları bu bölgede biz de film çekiyorduk ...
 • İran’da çocuk sineması ile çeyrek asır
  Kuşkusuz çocuklara özgü sinema ile büyüklere hitap eden sinema arasında köklü farklılıklar söz konusudur.   Bu farklılık, iki muhatap kesimi arasındaki farklılıklardan kaynaklanır. ...
 • Sinema Allah’a hizmet etmeli
  Hz. Meryem, Hz. Yusuf Ve Ashab-ı Kehf Gibi Filmlerin Yönetmeni Silahşor: Sinema Allah’a hizmet etmeli Hz Meryem, Hz. Yusuf ve Ashab-ı Kehf gibi filmlerin yönetmeni Silahşor, sinemanın Allah'a ...
 • Aktaş'ın dilinden İran sineması ve kültürü
  Aktaş'ın dilinden İran sineması ve kültürü Yazar Cihan Aktaş'la İran Sineması'nı, kültürünü konuştuk. İşte konuyu üç maddede özetleyen Cihan Aktaş'ın yorumu .img1 { max-width:400px; ...
 • Nadir ile Simin: Bir ayrılık
   Nadir ile Simin: Bir ayrılık Cihan Aktaş Salt aşka dayanan bir evlilik yapmışsa çift, aşklarının hayatın karşılarına çıkartacağı her meşakketin bir çırpıda üstesinden geleceğine ...
 • Ressam Fehime Salihi Firuz ile söyleşi...
  Fehime Salihi Firuz, İran’ın orta kuşak kadın ressamları arasında bana farklı gelen resimleriyle dikkatimi çektiği için çoktandır tanışmayı istediğim bir ressam. Kızı Melorin’in kızım ...
 • Mevlana, Sema Törenlerindeki Giysi Özellikleri 14
            KAYNAKÇA       ANKARAVİ,İsmail : Nisabü'l-Mevlevi;Çev:Tahiru'l-Mevlevi, Haz.: Yrd. Doç. Dr.Yakup Şafak, Yrd.Doç.Dr.İbrahim ...
 • Mevlana, Sema Törenlerindeki Giysi Özellikleri 13
  Sonuç       Sekiz yüzyılı köklü bir geçmişe sahip olan Mevlevi giysileri, Osmanlı Devletinin kuruluşundan önce ve sonra Anadolu ve Rumeli'nde yayılan ve halk topluluklarına ...
Alt Kategoriler